متن سنگ قبر تعدادی از بزرگان تاریخ :#حافظ


بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود


#سهراب_سپهری


به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیا

مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


#کوروش_بزرگ


ای انسان هر که باشی و از هر جا که بیایی

میدانم خواهی آمد

من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم

بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

#پروین_اعتصامی


آنکه خاک سیه اش بالین است

اختر چرخ ادب پروین است

گرچه جز تلخی از ایام ندید

هر چه خواهی سخنش شیرین است

 

#نیوتن


طبیعت و قوانین طبیعت در تاریکی نهان بود

خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید......

و همه روشن شد


#وینستون_چرچیل


من برای ملاقات با خالقم آماده ام

اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست


#اسکندر_مقدونی


اکنون گور او را بس است

آنکه جهان او را کافی نبود


{این پست بروز میشود.}

(اختصاصی "ادبیات سیاه")