بعضی حقایق به طوری پنهان شده اند که اگر کسی

به خوبی دقت نکند آن را نمی شناسد ولی غالباْ اتفاق

می افتد که این حقایق روشن را افراد عادی نمی بینند یا

لااقل نمی توانند بد و خوب خویش را تشخیص دهند.

آدولف هیتلر

.............................................................................................


حقیقت همان دروغی است که بارها و بارها تکرار شده است.

آدولف هیتلر


...........................................................................................


کسی که با تخیلات پریشان از مشکلات برای خود کوهی می سازد و

هر چیز را دشواری می داند واژگون شدن او حتمی است.

آدولف هیتلر

............................................................................................


تجربه نشان داده است هرگونه عقیده که با مخالفت

سخت روبرو شود ، هواخواه بیشتری پیدا می کند و

گاهی شکنجه و آزار شدن طرفدارانش در پیشرفت

آن مؤثر است و بر تعداد طرفداران آن افزوده می گردد.

آدولف هیتلر

............................................................................................

 

کسی که می خواهد زنده بماند باید مبارزه کند و کسی که

دست از مبارزه بردارد آن هم در جهانی که هستی آن

وابسته به مبارزه کردن است لایق زنده ماندن نیست.

آدولف هیتلر

...............................................................................................

 


 

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از

تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد.

آدولف هیتلر

..............................................................................................

  

کسی که بتواند میل و هوس شهوانی خود

را مهار کند موجود با اراده ای است.

آدولف هیتلر

.........................................................................................

 

از درس تاریخ آنچه در خاطرات جوانان باقی می ماند

غیر از یک مشت اطلاعات بی فایده مانند تاریخ تولد

چند سردار یا پادشاه چیز دیگری نبوده و سایر قسمت های

مهم آن به کلی از یاد رفته و یا از آن نتیجه کلی نگرفته اند.

آدولف هیتلر


 


...................................................................................... 


تعلیم و تربیت یکی از اساس کشور است و مغز های جوان

نبایستی از دانش ها و معلوماتی انباشه شود که هشتاد درصد

برای آن ها غیر ضروری است و در نتیجه ممکن است

پس از چند سال آن ها را به کلی فراموش کنند. 

آدولف هیتلر

.............................................................................................

 


وقتی برنده میشوی، نیازی به توضیح نداری ،

وقتی می بازی چیزی برای توضیح دادن نداری.

آدولف هیتلر